Naši advokáti

Vyberte si advokáta:

image

JUDr. Radomil Macek

advokát, zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod č.379

v advokacii od 1.1.1987
absolvent Právnické fakulty Masarykovy university v Brně.
Zakladatel advokátní kanceláře.

Zaměření:

majetkové právo, zejména majetková vypořádání manželů a spolužijících osob, vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání majetkových vztahů mezi společníky obchodních korporací, akvizice, uplatňování sporných nároků na majetková plnění, smluvní agenda, generální praxe.

Cizí jazyk:

 • německý

Další právní činnost:

 • Lektor České advokátní komory v Praze v oboru občanské právo
 • Člen zkušební komise České advokátní komory v Praze v oboru občanské, rodinné a pracovní právo
 • Člen kárné komise České advokátní komory v Praze
 • Rozhodce rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře v Praze

Literární činnost:

 • Legenda o jezerní panně (2015)
 • Poslední rytíř (2016)
 • Píseň o  Radwidovi (2017)
 • Setkání s časem (2018)

Email:

image

JUDr. Taťána Macková

advokátka, zapsána v seznamu advokátů České advokátní komoře v Praze pod č.8339

v advokacii od roku 1996
Absolventka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně
Trvale spolupracující advokátka (do 31.12.2018 z důvodu výkonu jiné činnosti pozastavená činnost,aktivní opět od 1.1.2019)

Zaměření:

exekuce, výkon rozhodnutí, vymáhání pohledávek

Cizí jazyk:

 • německý

Email:

image

Mgr.et Bc. Petr Oliva

advokát, zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod č.12405

v advokacii od roku 2004
absolvent Právnické fakulty Karlovy university v Praze
trvale spolupracující advokát.

Zaměření:

rodinné a majetkové spory, společenstevní právo, přeměny korporátní (fúze, akvizice, GDPR, řešení nároků vyplývajících ze zákona o obchodních korporacích, trestní právo, generální praxe

Cizí jazyk:

 • anglický

Email:

image

Mgr. Vladimír Nožka

advokát , zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod č.14896

v advokacii od roku 2009
absolvent Právnické fakulty Masarykovy university v Brně
smluvní partner

Zaměření:

řešení majetkových sporů, insolvence, generální praxe

Cizí jazyk:

 • německý

Další právní činnost:

 • insolvenční správce

Email:

image

Mgr. Petra Langrová

advokátka, zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod e.č.15999

v advokacii od roku 2010
absolventka Právnické fakulty Palackého university v Olomouci
trvale spolupracující advokát

Zaměření:

rodinné právo, občanské právo, obchodní právo, trestní právo, pracovní právo, generální praxe

Cizí jazyk:

 • anglický

Email:

image

JUDr. Petr Kubík

advokát, zapsaný v seznamu advokátů české advokátní komory v Praze pod e.č.9925

v advokacii od roku 1999
absolvent Právnické fakulty Masarykovy university v Brně
smluvní partner

Zaměření:

telekomunikace (regulace a správní řízení), energetika (investiční smlouvy, smlouvy o dílo, PPP), strojírenství, soudní řízení a arbitráže, správní soudnictví, korporátní právo, nemovitosti včetně stavebního práva

Cizí jazyk:

 • anglický

Email:

Telefon:

image

Mgr. Radomil Macek

advokát, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod e.č.19270

v advokacii od září 2016
absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
v advokacii od roku 2016

Zaměření:

právní praxe ve všech oborech práva

Cizí jazyk:

 • anglicky - aktivně
 • německy - pasivně

Email: