JUDr. Radomil Macek

  • Advokátní kancelář
  • Založeno roku 1990
  • Tradice úspěchu

Advokátní kancelář
JUDr. Radomila Macka

Advokátní kancelář JUDr. Radomila Macka je tradiční českou advokátní kanceláří s dlouhou tradicí. Právní služby v současné době poskytuje šest advokátů a další právníci a odborní poradci. Naší specializací je řešení majetkových nároků z práva občanského a obchodního, včetně akvizic. Naše kancelář dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků. Důkazem toho je více než 10.000 převzatých kauz. Současně poskytujeme trvalý právní servis celé řadě podnikatelských subjektů.

Právní službu zajišťujeme bez omezení na celém území České republiky a prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře i na Slovensku. Naše kancelář má zastoupení v Lanškrouně (Východní Čechy) a v Praze. Právní služby poskytujeme v češtině, němčině a angličtině.

Více informací o kanceláři
image
image
image

Více jak
10,000
převzatých kauz

43 Podnikatelské
subjekty

52 Fyzické osoby
nepodnikatelé

5 Ostatní subjekty

Statistika úspěšnosti

8,680
Počet kauz převzatých od založení naší advokátní kanceláře

10,267
Celkový počet kauz včetně paušální spolupráce a drobné právní pomoci

481,500,000
Objem soudně vymáhaného plnění za poslední 3 roky

480,450,000
Objem soudem přiznaného plnění za poslední 3 roky

Obory práva

Advokátní kancelář se vedle běžné právní agendy specializuje na řešení majetkových sporů mezi subjekty obchodního práva a dále na vypořádání společného jmění manželů a na vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Občanské právo

Veškerá smluvní agenda zejména kupní a darovací smlouva, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene...

Rodinné právo

Úprava práv a povinností k nezletilým dětem, rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, výživné mezi manžely.

Obchodní právo

Posouzení a řešení nároků společenstevního práva, fůze společností (realizována celá řada přeměn společností a akvizic v regionu...)

Trestní právo

Advokátní kancelář se v oboru trestního práva realizuje pouze v omezeném rozsahu, tedy ve věcech, které mají souvislost s jejich stávající klientelou...

Správní právo

Zastupováíní v přestupkových řízeních, zastupování ve stavebních řízeních a řešení vztahů, které ze stavebního řízení vyplývají.

Advokát online

Bezplatná právní služba

V rámci této nabídky mohou být vyřizovány pouze úkony drobné právní služby. Jedná se o jednoduché porady z oborů občanského, rodinného, pracovního a obchodního práva, které ke svému zodpovězení nevyžadují žádnou přípravu. V této nabídce nelze provádět posuzování listin ani vyjádření názoru na stav běžícího řízení.

Bezplatná právní služba ONLINE

Placená právní služba

V rámci placené právní služby budou vyřizovány všechny právní záležitosti klienta (s výjimkou oblastí, ve kterých advokátní kancelář službu neposkytuje), které nevyžadují přímou účast klienta v advokátní kanceláři. Služba je realizována na základě zadání a listin, které klient předkládá advokátovi v elektronické podobě.

Placená právní služba ONLINE