Převod nemovitostí

Právní služby ve věcech převodů nemovitostí spočívají zejména v sepisu smluv, ať už kupních, darovacích, či jiných. V rámci převodů nemovitostí nabízíme současně advokátní úschovu kupní ceny. Není výjimkou, že při převodu nemovitosti se dále řeší věci jako věcná břemena nebo třeba právo zástavní. Ve věcech převodu nemovitosti jsme připraveni zajistit úplný servis pro klienta, zastupovat ho v jednání s druhou stranou, připravit veškerou smluvní dokumentaci a poskytnout všechny právní služby spojené s realizací převodu.

Náhrada škody

Ve věcech náhrady škody zastupujeme jak osoby domáhající se náhrady, tak osoby, vůči kterým je nárok uplatňován. Nárok z titulu náhrady škody může vzniknout z nejrůznějších příčin. Z tohoto důvodu je vymáhání náhrady škody velice rozšířeným druhem řízení.

Práva z vadného plnění

Uplatňování práv z vadného plnění je v dnešní době velmi rozšířeným druhem řízení. Téměř každý má zkušenost s tím, že mu prodejce zamítl vyřídit reklamaci nebo naopak kupující neoprávněně reklamoval zboží, které koupil bez vad. V této oblasti máme zkušenosti se zastupováním jak osob, které se práv z vadného plnění domáhají, tak i osob, proti kterým byly tyto nároky uplatněny.

Vymáhání pohledávek

Pokud máte pohledávku, kterou Vám dlužník odmítá zaplatit, je třeba projít nalézacím řízením a domoci se pravomocného rozhodnutí ve věci. V tomto směru nabízíme komplexní servis od výzev, přes komunikaci s protistranou, sepisu případných dohod, až po žalobu a případné zastupování u soudu nebo ve vykonávacím řízení. Máme zkušenosti i se zastupováním klientů vymáhající velké množství typově stejných pohledávek.

Sepisování smluv

Nabízíme právní služby spočívající v sepisování smluv, ať už pojmenovaných, či atypických nepojmenovaných. Smluvní volnost dává stranám velkou možnost upravit si práva a povinnosti dle jejich potřeb. V tomto směru je sepis smluv advokátem výhodou. Advokát je schopen doporučit klientovi nejvhodnější znění smlouvy, upozornit ho na možná rizika a vyjednat v jeho zájmu co možná nejlepší podmínky.

Vypořádání podílového spoluvlastnictví

Velice často se stává, že spoluvlastníci jedné věci mají zájem na zrušení spoluvlastnictví a jeho vypořádání. V takovém případě ale často přichází otázka, jakým způsobem spoluvlastnictví vypořádat. Zákon v tomto ohledu dává na výběr hned z několika možností. Velkou roli zde hrají i obchodní schopnosti, neboť spory o vypořádání podílového spoluvlastnictví zpravidla spočívají ve sporech o ceně. V tomto směru nabízíme klientům zhodnocení jejich situace včetně sdělení jejich zákonných nároků, navržení pro ně nejvýhodnějšího postupu a dále jednání s protistranou, sepisy smluv, případně zastupování klientů před soudem.

Právní službu zajišťujeme bez omezení na celém území ČR

Osobně nás můžete naštívit v našich kancelářích

Kancelář Lanškroun

Adresa:
56301 Lanškroun, Lanškroun - Vnitřní Město,
nám. J. M. Marků 92 (mapa)

+420 465 321 086

info@ak-macek.cz

Kancelář Praha

Adresa:
Pod Slovany 1888/12, 128 00
Praha 2 - Nové Město (mapa)

+420 465 321 086

info@ak-macek.cz

Kancelář Pardubice

Adresa:
Svaté Anežky České 32, 530 02
Pardubice I-Staré Město (mapa)

+420 465 321 086

info@ak-macek.cz

Advokátní kancelář
JUDr. Radomil Macek s.r.o.

IČ: 17063027, DIČ:CZ17063027

Sídlo: nám. J. M. Marků 92, 563 01, Lanškroun - Lanškroun-Vnitřní Město (mapa)

100 Podnikající fyzická osoba tuzemská

+420 465 321 086

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (Národní tř. 16, 110nbsp;00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd).

© 2024 ak-macek.cz

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: