Pro jednotlivce

S jakým problémem se na mě mohou jednotlivci obrátit a jak dlouho bude věc trvat?

Fyzickým osobám poskytujeme právní služby ve všech oborech práva, specializujeme se na právo občanské, rodinné a obchodní. Nejčastěji zastupujeme své klienty v řízení o vypořádání společného jmění manželů, o náhradu škody, o zaplacení dlužné částky, o rozvod manželství, o úpravu péče, styku a výživy k nezletilým dětem, v řízeních pracovněprávních, trestních, správních i daňových. Většina věcí, se kterou se na nás klienti obrací, je však atypická a vždy je třeba postupovat individuálně, s ohledem ke specifikům dané věci. Z tohoto důvodu nelze nikdy předem říct, jak dlouho bude záležitost trvat, na první schůzce byste se však měli dozvědět advokátův hrubý odhad délky řízení.

Jak v případě zájmu o právní služby postupovat?

V prvé řadě je třeba, aby klient advokátovi vylíčil svůj problém a sdělil mu, čeho by chtěl v dané věci dosáhnout. To se děje převážně na první osobní schůzce v advokátní kanceláři. Na první schůzku s advokátem je vždy třeba se předem objednat, advokát po Vás současně může v rámci přípravy na jednání požadovat zaslání určitých dokumentů předem, případně po Vás může chtít odpověď na doplňující otázky. Na první schůzce s advokátem je pak následně probrán klientův problém, je mu doporučeno řešení a je mezi klientem a advokátem domluveno, jaké právní služby bude po advokátovi klient požadovat

V případě, že se advokát s klientem na schůzce domluví na převzetí právního zastoupení, řeší advokát nadále klientův problém za něho, za součinnosti klienta.

Jaká je výše odměny a jakým způsobem se platí?

Odměna advokáta je rovněž sjednána na první schůzce s advokátem, ujednání o odměně je součástí smlouvy o poskytování právních služeb, kterou spolu klient a advokát uzavírají. Pokud spolu klient a advokát uzavřou smlouvu o poskytování právních služeb, na schůzce klient nic neplatí a je mu následně elektronicky zaslána zálohová faktura.

Jak skončí smlouva mezi klientem a advokátem?

Smlouva o poskytování právních služeb obecně skončí spolu se skončením věci, ve které advokát své služby poskytuje. Typicky se tak bude jednat například o právní moc rozsudku ve věci. Strany jsou však oprávněny smlouvu vypovědět i před skončením věci. Advokát v takovém případě může smlouvu vypovědět pouze z důvodů uvedených v § 20 zákona o advokacii. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoli, a to i bez uvedení důvodu.

Právní službu zajišťujeme bez omezení na celém území ČR

Osobně nás můžete naštívit v našich kancelářích

Kancelář Lanškroun

Adresa:
56301 Lanškroun, Lanškroun - Vnitřní Město,
nám. J. M. Marků 92 (mapa)

+420 465 321 086

info@ak-macek.cz

Kancelář Praha

Adresa:
Pod Slovany 1888/12, 128 00
Praha 2 - Nové Město (mapa)

+420 465 321 086

info@ak-macek.cz

Kancelář Pardubice

Adresa:
Svaté Anežky České 32, 530 02
Pardubice I-Staré Město (mapa)

+420 465 321 086

info@ak-macek.cz

Advokátní kancelář
JUDr. Radomil Macek s.r.o.

IČ: 17063027, DIČ:CZ17063027

Sídlo: nám. J. M. Marků 92, 563 01, Lanškroun - Lanškroun-Vnitřní Město (mapa)

100 Podnikající fyzická osoba tuzemská

+420 465 321 086

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (Národní tř. 16, 110nbsp;00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd).

© 2024 ak-macek.cz

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: