DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENO


V rámci této nabídky jsou vyřizovány pouze úkony drobné právní služby. Jedná se o jednoduché porady z oborů českého práva, a to občanského, rodinného, pracovního a obchodního práva, které ke svému zodpovězení nevyžadují žádnou přípravu. V této nabídce nelze provádět posuzování listin ani vyjádření názoru na stav běžícího řízení. Posouzení, zda dotaz splňuje tyto podmínky je zcela na advokátovi a klientovi položením dotazu nevzniká žádný nárok na jeho zodpovězení prostřednictvím elektronické pošty. Vyhrazuje se právo na dotaz bez vysvětlení neodpovědět nebo oznámit tazateli, že jím položený dotaz překračuje rozsah drobné právní služby a/nebo vyžaduje osobní konzultaci. V žádném případě není možné odpovídat na dotazy, které směřují k posouzení práce jiného advokáta nebo na dotazy činěné klientem při trvání zastoupení jiným advokátem. Dotazy splňující charakter drobné právní služby budou vyřizovány pouze elektronickou poštou. Při prezentaci právního hodnocení vychází advokát ze skutkového stavu, který mu popsal klient a sám jej nepřezkoumává. Klient bere na vědomí, že poskytování právní služby je vázáno na úplné a pravdivé sdělení skutečností a poskytnutí nezbytné součinnosti. Neposkytne-li klient veškerou potřebnou součinnost, má advokát právo smlouvu o poskytování právní pomoci vypovědět bez výpovědní doby.

Dotaz lze zaslat pouze v českém jazyce. V případě potřeby změny, doplnění či upřesnění dotazu je možno kontaktovat advokáta na tel. 465321086, email: info@ak-macek.cz. Okamžikem doručení odpovědi na dotaz se má za to, že mezi advokátem a klientem byla uzavřena smlouva o poskytování právní pomoci, která bude klientovi zaslána na jím uvedenou elektronickou adresu. Klient bere na vědomí, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem - spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd).

Chcete poradit? Obraťte se na nás!